Ieder kind zal anders reageren op de groep. Daarom worden in overleg met de ouders afspraken gemaakt over de wenperiode. Twee halve dagen wennen worden niet in  rekening gebracht.

 

Wenperiode