Ouders wordt verzocht telefonisch contact op te nemen, zodat een afspraak kan worden gemaakt voor een informatief gesprek.
Tijdens dit informatieve gesprek krijgen ouders een rondleiding en alle benodigde informatie en formulieren worden aan de ouders meegegeven.

Inschrijving geschiedt met het daarvoor bestemde inschrijfformulier. Voorkeur voor dagen kunnen op dit formulier worden aangegeven. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk aan deze voorkeur tegemoet te komen.

Het inschrijfformulier  dient volledig te zijn ingevuld en door (beide) ouder(s) te worden ondertekend. Het inschrijfgeld bedraagt  € 25.
De inschrijving geldt wanneer zowel het inschrijfgeld als het inschrijf-formulier ontvangen zijn.

Wanneer ouders hun kind(eren) al tijdens de zwangerschap aanmelden wordt er verwacht dat ze een berichtje of geboortekaartje sturen zodra het kind/de kinderen geboren is/zijn. Mocht u door omstandigheden geen gebruik meer willen maken van de opvang geeft u dat dan zo snel mogelijk door.

Inschrijving